[SLO] Podpora poslancev nemškega Bundestaga državljanski pobudi »Minority Safepack (MSPI)

Delite s prijatelji

Teilen Sie mit Ihren Freunden

Podpora poslancev nemškega Bundestaga državljanski pobudi »Minority Safepack (MSPI) – nagovorili tudi položaj nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji

Ljubljana, 27. novembra 2020

Berlin. 27. novembra 2020 je v nemškem Bundestagu potekala 196. seja državnega zbora, ki je na predlog koalicijskih strank CDU/CSU in SPD obravnaval zahtevo Evropski komisiji za pričetek izvajanja državljanske pobude Minority Safepack (MSPI), ki je zbrala več kot 1 milijon zahtevanih podpisov državljanov EU. Število zbranih podpisov za pobudo je v Sloveniji preseglo zahtevano kvoto 6.000 podpisov.

Parlament Zvezne republike Nemčije je na današnji 196. seji Bundestaga podprl pobudo koalicijskih strank CDU/CSU in SPD za izvajanje državljanske pobude MSPI na ravni Evropske unije. Poslanec vladne stranke CDU/CSU (krščanski demokrati) Eckhard Pols je v svojem nastopu spregovoril o nezavidljivem položaju nemških manjšin na Poljskem in v Sloveniji: „V Sloveniji nemško govoreča manjšina še do danes ni uradno priznana. Naša frakcija zato zelo pozdravlja avstrijska prizadevanja zveznega kanclerja Sebastiana Kurza ob njegovem nedavnem obisku v Ljubljani.“

„V Sloveniji nemško govoreča manjšina še do danes ni uradno priznana. Naša frakcija zato zelo pozdravlja avstrijska prizadevanja zveznega kanclerja Sebastiana Kurza ob njegovem nedavnem obisku v Ljubljani.“

Eckhard Pols, CDU/SCU

Avstrijski zvezni kancler Sebastian Kurz je Ljubljano obiskal v začetku septembra tega leta. Na skupni novinarski konferenci s slovenskim kolegom Janezom Janšo je izjavil: „Med Avstrijci in Slovenci obstaja močna vez. V Avstriji imamo slovensko narodno skupnost, s katero zelo dobro sodelujemo. Bili bi pa tudi hvaležni, če bi Slovenija priznala nemško govorečo narodno skupnost.“

V Zvezi kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji pozdravljamo nastop poslanca koalicijske CDU/CSU in predsedujočega skupini za begunce, izseljence in nemške manjšine v nemškem Bundestagu, Eckharda Polsa, ki je v razpravo vključil tudi položaj nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji. V krovni organizaciji nemško govoreče narodne skupnosti si bomo še naprej prizadevali za priznanje nemško govoreče narodne skupnosti v ustavi Republike Slovenije. Verjamemo, da bomo skupni cilj dosegli v dialogu z državnimi organi in pristojnimi ministrstvi Republike Slovenije. Zato pozdravljamo ustanovitev delovne skupine za trajnostni dialog s predstavniki nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji, ki ji bo predsedoval kulturni minister Vasko Simoniti.

Nemško govoreča narodna skupnost je nekoč predstavljala najštevilčnejšo narodno manjšino na slovenskem ozemlju. Avtohtona nemško govoreča narodna skupnost po lastnih ocenah šteje med 3.000 in 5.000 državljanov Slovenije z nemškim maternim jezikom. Organizirana je v kulturnih društvih na celotnem ozemlju Slovenije in je združena v krovno organizacijo Zvezo kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji.

Gefördert von / spletno stran podpirata

© Kulturno društvo nemško govoreče mladine / Kulturverein der deutschsprachigen Jugend.

Zveza kulturnih društev nemško govoreče narodne skupnosti v Sloveniji

Dachverband der Kulturvereine der deutschsprachigen Volksgruppe in Slowenien
Gefördert von / spletno stran podpirata